logo.jpg

 

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Ukończone 16 lat
 • Posiadanie minimum stopnia Płetwonurka CMAS (P1) lub równorzędnego z innych organizacji
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA:

 • Kurs stacjonarny - 2 dni szkolenia na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne:

 • 1T1 - Patofizjologia nurkowania z mieszaninami o wysokiej zawartości tlenu
 • 1T2 - Wpływ azotu na organizm człowieka
 • 1T3 - Technika nurkowań z mieszaninami zawierającymi do 40% tlenu
 • 1T4 - Sprzęt i zasady bezpieczeństwa
 • 1TE - Sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej

Łącznie - 4 godziny szkolenia teoretycznego.

Zajęcia praktyczne:

 • 1P1 - Nurkowanie I
 • 1P2 - Nurkowanie II

Łącznie - 2 godziny szkolenia praktycznego.

Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 4 osoby.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat CMAS Płetwonurka Nitroksowego.

Płetwonurek Nitroksowy ma prawo nurkować z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych do 40%.

Cena za kurs - 450zł.