logo.jpg

 

Płetwonurek posiadający podstawowe umiejętności do bezpiecznego nurkowania w wodach otwartych do głębokości 5m, pod opieką instruktora nurkowania.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Wiek - minimum 10 lat
 • Posiadanie certyfikatu Płetwonurka Młodzieżowego Poziom Brązowy
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA:

 • Kurs odbywa się na wodach otwartych do 5m.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne:

 • PMST1 - Spotkanie organizacyjne
 • PMST2 - Opisuję moje nurkowanie:
  • co robiłem dobrze a co źle
  • co ciekawego widziałem dziś pod wodą
 • PMST3 - Poznaje coraz lepiej podwodny świat:
  • rozpoznaję więcej gatunków roślin i zwierząt
  • używam tabliczek do identyfikacji
 • PMST4 - Dodatkowe znaki nurkowe - znam je i wiem kiedy używać.

Łącznie - 2 godziny szkolenia teoretycznego.

Zajęcia praktyczne:

 • PMSP1 - Zajęcia powierzchniowe w sprzęcie ABC
 • PMSP2 - Nurkowanie zapoznawcze do 3m - wyważenie
 • PMSP3 - Nurkowania do głębokości 5 m max 1 na dzień realizujące określone cele i zadania.

Łącznie - 2 godziny szkolenia praktycznego.

Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 1 kursant.

Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat Płetwonurka Młodzieżowego Stopień Srebrny CMAS (PMS).

Cena za kurs - 600zł.