logo.jpg

 

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości z płetwonurkiem CMAS.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Wiek - minimum 15 lat
 • Posiadanie stopnia Płetwonurka CMAS (P1) lub równorzędnego z innych organizacji
 • Posiadanie specjalizacji nurkowań nocnych (NN) i nawigacji podwodnej (NP) CMAS
 • Posiadanie dowolnej trzeciej specjalizacji nurkowej CMAS
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA:

 • Kurs stacjonarny - 7 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych
 • Kurs weekendowy - 4 weekendy po 2 dni szkolenia na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne:

 • 2T0 - Spotkanie organizacyjne
 • 2T1 - Fizyka nurkowania
 • 2T2 - Choroby i urazy nurkowe
 • 2T3 - Sprzęt nurkowy
 • 2T4 - Planowanie, bezpieczeństwo i technika nurkowania
 • 2T5 - Ratownictwo i pierwsza pomoc w nurkowaniu
 • 2T6 - Historia nurkowania
 • 2TE - Egzamin

Łącznie - 7 godzin szkolenia teoretycznego.

Zajęcia praktyczne:

 • 2P1 - Sprawdzian kondycyjny
 • 2P2 - Techniki wejścia do wody, sposoby zanurzania - ćwiczenia w sprzęcie podstawowym
 • 2P3 - Ratownictwo nurkowe
 • 2P4 - Doskonalenie pływalności
 • 2P5 - Ćwiczenia bez maski
 • 2P6 - Sprawdzian z nawigacji
 • 2P7 - Nurkowanie nocne
 • 2P8 - Ćwiczenia z użyciem bojki dekompresyjnej
 • 2P9 - Wynurzenie bez płetw
 • 2P10 - Wynurzenie na 1 AO z partnerem
 • 2P11 - Symulacja awaryjnego wynurzenia po utracie powietrza
 • 2P12 - Wydobycie nieprzytomnego nurka
 • 2P13 - Nurkowanie w toni
 • 2P14 - Nurkowanie głębokie z rozwiązywaniem zadań na tabliczce

Łącznie - 6 godzin szkolenia praktycznego.

Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 6 osób.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat CMAS (P2).

Płetwonurek CMAS ma prawo nurkować do głębokości 30m.

Cena za kurs - 1000zł.