logo.jpg

 

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Wiek - minimum 18 lat
 • Posiadanie stopnia Płetwonurka CMAS (P2) lub równorzędnego z innych organizacji
 • Posiadanie ważnych uprawnień Ratownika Tlenowego OFA DAN
 • Posiadanie łącznie sześciu specjalizacji w tym obowiązkowo NN, NP, PW CMAS
 • Wykonanie min. 50 nurkowań po ukończeniu kursu P2 w tym min. 20 w zakresie 30 m (nie wliczając nurkowań wykonanych na kursach specjalizacyjnych).
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA:

 • Kurs stacjonarny - 7 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne:

 • 3T0 - Spotkanie organizacyjne
 • 3T1 - Kierowanie grupą
 • 3T2 - Sprzęt nurkowy
 • 3T3 - Zagrożenia i choroby w nurkowaniu
 • 3T4 - Zarządzanie sytuacjami awaryjnymi podczas nurkowania
 • 3T5 - Fizyka nurkowania - powtórzenie
 • 3T6 - Nurkowanie w różnych warunkach środowiskowych
 • 3T7 - Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • 3T8 - Obsługa sprężarki
 • 3T9 - Operowanie małą jednostką pływającą
 • 3TE - Egzamin

Łącznie - 7 godzin szkolenia teoretycznego.

Zajęcia praktyczne:

 • 3P1 - Sprawdzian kondycyjny
 • 3P2 - Sprawdzian indywidualnych technik użytkowych
 • 3P3 - Ratownictwo
 • 3P4 - Nawigacja podwodna - sprawdzian
 • 3P5 - Prowadzenie grupy płetwonurków pod wodą
 • 3P6 - Nurkowanie nocne - prowadzenie grupy płetwonurków, organizacja
 • 3P7 - Prowadzenie grupy symulacją sytuacji awaryjnej
 • 3P8 - Zanurzenie bez płetw, wyjście bez maski
 • 3P9 - Poszukiwanie podwodne
 • 3P10 - Prowadzenie grupy płetwonurków pod wodą
 • 3P11 - Wynurzenie w parze na 1 automacie oddechowym
 • 3P12 - Wydobycie nieprzytomnego płetwonurka przy pomocy kamizelki wypornościowej ratowanego
 • 3P13 - Wydobycie nieprzytomnego płetwonurka tylko przy pomocy kamizelki wypornościowej ratownika
 • 3P14 - Symulacja awaryjnego wynurzenia po utracie powietrza
 • 3P15 - Nurkowanie głębokie
 • 3P16 - Zasady prowadzenia małej jednostki pływającej
 • 3P17 - Obsługa sprężarki

Łącznie - 8 godzin szkolenia praktycznego.

Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 6 osób.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat CMAS (P3).

Płetwonurek CMAS*** ma prawo nurkować do głębokości 40m.

Cena za kurs - 1300zł.